Privacyverklaring

Inleiding

De verliescoach neemt jouw privacy zeer serieus en gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. De verliescoach doet er dan ook alles aan om jouw privacy te waarborgen en houdt zich daarbij aan de voorschriften van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Als je gebruik maakt van de diensten van de verliescoach dan hebben we daarbij gegevens van je nodig. Dit zijn gegevens die je zelf verstrekt, via de telefoon, via de website, via e-mail of via andere kanalen.

Welke persoonsgegevens?

De volgende persoonsgegevens kunnen verzameld en verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam en voorletters
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • E-mail adres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of via andere kanalen.

Waarom is dat nodig?

De verliescoach heeft deze gegevens nodig om:

 • haar werkzaamheden uit te kunnen voeren en jou bij te kunnen staan;
 • contact met jou te kunnen onderhouden;
 • administratieve handelingen te kunnen verrichten;
 • een coachingsdossier bij te kunnen houden;
 • facturen op te kunnen stellen en te kunnen (laten) innen;
 • haar wettelijke verplichtingen na te kunnen komen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Om een beeld te kunnen krijgen van jouw achtergrond en om je beter te kunnen helpen, verwerkt de verliescoach bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens over je problematiek, over je verlies en over de rol die dit in je leven speelt. Deze gegevens worden verwerkt in jouw persoonlijke coachingsdossier, dat in een beveiligde, alleen voor de verliescoach toegankelijke, omgeving wordt opgeslagen.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

De verliescoach bewaart gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Het persoonlijke coachingsdossier wordt uiterlijk twee jaar na afloop van het coachingstraject vernietigd. Mijn administratie, inclusief facturen met naam- en adresgegevens, wordt conform de wettelijke verplichtingen zeven jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

De verliescoach verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend uitwisselen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar werkzaamheden of om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens worden nooit uitgewisseld met derden.

Jouw gegevens worden onder andere gedeeld met:

 • de belastingdienst t.b.v. wettelijke administratieve verplichtingen van de verliescoach;
 • Vimexx t.b.v. website- en e-mail hosting en het analyseren van statistieken omtrent gebruik en bezoek van onze website;
 • WordPress en WordPress plugins t.b.v. realisatie en optimalisatie van de website en het verzenden van blogs en nieuwsbrieven (dit laatste alleen indien je je daarop geabonneerd hebt).

Cookies

De verliescoach maakt gebruik van technische en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking en optimalisatie van de website en voor jouw gebruiksgemak. Voor het analyseren van statistieken omtrent gebruik en bezoek van de website maakt de verliescoach gebruik van analytische cookies. Voor marketing doeleinden wordt gebruik gemaakt van marketing cookies.

Beveiliging

De verliescoach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Digitale gegevens worden opgeslagen op een met een sterk wachtwoord beveiligde laptop. Het wachtwoord is alleen bekend bij de verliescoach en wordt regelmatig gewijzigd. Als jij ondanks alle voorzorgsmaatregelen het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens in te trekken. Je hebt ook altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kan je hiertoe schriftelijk een inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan je de verliescoach schriftelijk verzoeken om jouw gegevens, te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

De verliescoach reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Wijzigingen

De verliescoach heeft het recht om deze privacyverklaring te allen tijden te wijzigen. De juiste, meest recente versie, van de privacyverklaring staat altijd op de website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op  16 januari 2019.