Online schrijfcoaching

Online schrijfcoaching is coaching via e-mail. Je schrijft op een moment en een plek die je zelf kiest en zult ontdekken dat je al schrijvende zelf antwoorden kunt vinden op de dingen die je bezig houden. Als jouw coach zal ik je vragen stellen die inzoomen op de essentie van wat jij geschreven hebt. Vragen die verhelderen, verdiepen of versterken en stimuleren tot zelfreflectie. Vragen die aangevuld zullen worden met suggesties, tips en korte opdrachten.

Jij bepaalt het tempo, samen bepalen we de intensiteit, de duur en de frequentie van ons contact. Een traject duurt gemiddeld 2 maanden en bestaat uit 2 à 3 berichten per week.

De kosten:

Een traject van 2 maanden kost € 400,-. Het is ook mogelijk om voor € 100,- een strippenkaart van 5 e-mails te kopen. 

Het eerste contact, waarin we elkaar leren kennen, jij je verhaal vertelt en we onderzoeken met welke hulpvraag je aan de slag wilt gaan, is uiteraard gratis.

Intensieve schrijfcoaching

Naast het reguliere traject is het ook mogelijk om te kiezen voor een kort en intensief traject van een week. In deze week hebben we dagelijks contact en ga je intensief aan de slag met je hulpvraag.

Gedurende een week schrijf je dagelijks over wat je bezig houdt en over wat er speelt in je leven. Je schrijft in reactie op de vragen en de input die je van mij krijgt. Zo schrijven wij in deze week als het ware samen jouw eigen zelfhulpboek. Je kunt mij schrijven zo vaak je wilt. Je krijgt van mij gemiddeld twee keer per dag een reactie.

In deze week doorlopen we 4 fasen, die soepel in elkaar overlopen.

Fase 1: de huidige situatie 

In de eerste fase schrijf je over wat er op dit moment speelt, waar je je mee bezig houdt en waar je vooral aandacht aan wilt besteden. Je krijgt volop de gelegenheid om te schrijven wat je voelt, wilt en denkt.

Fase 2: oorzaken en achtergronden

In de tweede fase ga ja op zoek naar de oorzaken, achtergronden en aanleidingen van de vragen waar je mee rondloopt. Deze vind je in je eigen achtergrond, in hoe jij hebt geleerd om te gaan met de dingen van het leven. Dit is jouw persoonlijke fase, die voor iedereen anders is.  Vaak is dit ook de verwerkingsfase.

Fase 3: nieuwe mogelijkheden

In deze derde fase gaan we nieuwe mogelijkheden overwegen en onderzoeken. Je krijgt hierdoor een goed beeld van de stappen die je kunt zetten om op een voor jou goede manier verder te gaan met je verlies.

Fase 4: afsluiting

In de vierde fase schrijf je een persoonlijk document, een soort persoonlijk statement, om als leidraad te gebruiken. Dit is tevens het laatste deel van jouw persoonlijke zelfhulpboek dat je tijdens de 4 fasen geschreven hebt en waar je altijd in terug kunt lezen.

Na deze week heb je grote stappen gemaakt en kan je meestal weer vooruit kijken. Als dit voor jou nog niet voldoende is, dan kan het traject eventueel met één of twee weken worden uitgebreid. Ook is het mogelijk om de intensieve week aan te vullen met een aantal losse e-mails.

De kosten:

De kosten van de intensieve week bedragen € 249,-. Een eventuele aanvullende week kost € 199,- per week.